Saznajte više o razlikama između modela – preuzmite .pdf

                                        


Skuplji modeli imaju jaču NLS mašinu i moćniji softver, penetriraju dublje u ćelije i daju detaljniju i precizniju dijagnozu, kao i jaču terapiju.

Lekomat-36 Bioresonance 7D-NLS Dijagnoza i računarski sistem za lečenje – Kompletna zdravstvena provera pomoću biorezonantnog skeniranja – Kompjuterski dijagnostički nelinearni sistem (NLS) – Frekventni tretman Dizajniran za kompletan pregled tela, kao i za efikasan tretman identifikovanih bolesti. – 30 minuta do dijagnoze – Frekventni tretman – Zdravstveni trendovi Može da analizira proizvode važne za zdravlje i obezbedjuje zdravstveno trend u sledećih 3-5 godina. Frekventni tretman sa restauracijom energetskog spektra i popravku u ranom stadijumu bolesti. 7D-NLS softver i Priručnik se isporučuju na 5 jezika: engleski, španski, nemački, italijanski, ruski EUR1,200 Lekomat-36 7D-NLS EUR1,950

Lekomat-39 Profesionalna NLS Bioresonantna Dijagnostika i Terapija Kompletan zdravstveni pregled i multi-terapijski sistem Metapathia 3 Vector multi-jezički softver Vektor NLS4021-17D Softver na engleskom ∙ 10 minuta do dijagnoze ∙ Istraživanje i terapija bakterija ∙ Multi Language Softvare ∙ Kompleksna analiza ∙ Meta terapija ∙ Bakterijska terapija ∙ Fitoterapija ∙ Kristalna terapija ∙ Fizioterapija ∙ Akupunkturna terapija ∙ Aura terapija ∙ Čakra terapija ∙ Priprema preparata (sve ove terapije se vrše digitalno pomoću M-39) EUR2900 NLS-4021

Medicomat-4025 Hunter Biorezonantni NLS kompjuterski sistem za dijagnostiku i terapiju * ČUVAR ŽIVOTA I ZDRAVLJA * Najnoviji profesionalni Metatron NLS sistem * NLS Biorezonantni dijagnostički i terapijski uređaj * Metapathia GR Hunter softver •  Automatski otkriva glavni uzrok • 3-D spiralni metod skeniranja •  1432 Organa i tkiva •  4012 Preparata i procesa ∙ Proširena baza podataka Etalona ∙ Istraživanje bakterija i terapija ∙ Priprema personalizovanih lekova ∙ Brzo testiranje ∙ Intuitivniji ∙ Meta terapija ∙ Kristalna terapija (litoterapija) ∙ Fitoterapija ∙ Akupunkturna terapija ∙ Terapija irisa ∙ Priprema preparata EUR5,500 Lekomat-4025

Pogledajte Medicomat-4025 Hunter video na: http://www.medicomat.com/medicomat40.php#video

Glavna prednost 4025 nad 4021:
• 3-D spiralni metod skeniranja omogućava automatsko dubinsko skeniranje na 7 nivoa od organa do tkiva, ćelije, hromozoma, DNK, do molekula. Ovo zatim omogućava i mnogo efikasniju terapiju.
•  Automatski otkriva i rangira glavne uzroke zdravstvenih problema
Izaberite valutu plaćanja
RSD Srpski dinar
EUR Euro

Main Menu